logo

ExcellenteOndersteuning

Excellente Ondersteuning: • Optimaliseren van processen • Efficiënter werken met Excel • Verbeteren bedrijfseigen Excelbestanden • Training en advies • Hulp en support

Excel 'De Basis'

Hieronder vindt u een handleiding met de basiskennis van Excel.

De beschrijving is gemaakt op basis van Excel 2010, maar is ook bruikbaar voor versies 2007, 2013 en 2016. Op een aantal plekken zal de lay-out verschillen, maar de functies komen overeen.

In deze handleiding worden de basisprincipes van Excel uitgelegd en een aantal tips en trucs gegeven wat het gebruik van Excel vereenvoudigd.
Let op dat de muisklikken zijn benoemd voor het gebruik voor een rechtshandig persoon; een linkermuisklik is dus voor een linkshandige wellicht een rechtermuisklik.

Ik ga ervan uit dat Excel geïnstalleerd is op uw computer en dat u weet hoe u Excel opstart.

Wat is Excel?

Excel is een programma van Microsoft Office, waaronder bijvoorbeeld ook Word, Outlook en Powerpoint vallen. U kunt Excel met name gebruiken voor het bijhouden van gegevens, het opzetten van modellen voor het analyseren van gegevens, het schrijven van formules voor berekeningen die worden uitgevoerd op die gegevens, het op talloze manieren weergeven van de gegevens in draaitabellen en het presenteren van gegevens in allerlei professioneel uitziende grafieken.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:
• Boekhouding;
• Rapportage;
• Urenverantwoording;
• Kalenders beheren;
• Planning.

De start

Wanneer u Excel voor het eerst opstart, wordt een lege werkmap geopend.
In onderstaande afbeelding is te zien wat u over het algemeen ook op uw scherm ziet:Titelbalk

In de titelbalk ziet u de naam van het bestand met daarbij de extensie. De extensie zegt iets over het type bestand, zoals:
.xls = Excelbestand 2003-2007
.xlsx = Excelbestand 2007 en hoger
.xlm = Excelbestand met macro’s 2003-2007
.xlsm = Excelbestand met macro’s 2007 en hoger
Wanneer u het bestand opslaat, komt de titel en de extensie automatisch in de titelbalk te staan.

Vensterknoppen

De vensterknoppen rechtsbovenin het scherm werken hetzelfde als bij elk ander venster in Windows.
Door op de linkerknop te klikken, verdwijnt de werkmap naar de taakbalk van Windows.
De middelste knop zorgt ervoor dat de werkmap kleiner wordt. Deze kun je vervolgens aanpassen naar de door u gewenste grootte.
De rechterknop sluit de werkmap af. Wanneer de werkmap niet is opgeslagen, verschijnt een melding of u de werkmap wilt opslaan.

Werkbalk snelle toegang

In de werkbalk 'snelle toegang' ziet u diverse icoontjes, welke opdrachten voorstellen, zoals opslaan, printen, etc.
U kunt deze balk naar eigen inzicht en wensen aanpassen uit de door Excel aangeboden mogelijkheden. Het is handig om veel voorkomende handelingen in deze werkbalk toe te voegen.

Het aanpassen van de werkbalk 'snelle toegang' gaat als volgt:
- Klik op de knop 'Werkbalk snelle toegang aanpassen', zoals in onderstaande afbeelding te zien is .


- Er opent nu een pop-up met de mogelijke snelle-toegang-opdrachten:

- De meest voorkomende opdrachten kunt u direct aan- of uitvinken.

- Wanneer u andere knoppen wilt toevoegen, dan klikt u op de tekst 'Meer opdrachten'.

- U kunt eerst aangeven vanuit welke groep u de opdracht wilt kiezen. Kies vervolgens de juiste opdracht. U klikt op de opdracht en dan op de knop 'Toevoegen >>'.
- De werkbalk 'snelle toegang' kunt u voor al uw Excelbestanden aanpassen of alleen voor het huidige bestand. Deze keuze maakt u met de knop rechtsboven 'Werkbalk snelle toegang aanpassen:'.
- Wanneer u de opdrachten heeft toegevoegd, klikt u op 'OK'.

- Wilt u dat de werkbalk 'snelle toegang' onder het lint verschijn in plaats van erboven, klik dan op de tekst 'Onder het lint weergeven'.

Statusbalk

In de statusbalk ziet u de status van het bestand. Hierin kan bijvoorbeeld ook de maker van het bestand worden gezet. In het voorbeeld is de tekst 'Ontwikkeld door ExcellenteOndersteuning.nl' te zien.
Voor de basiskennis van Excel gaat het te ver om uit te leggen hoe je de tekst op de statusbalk kunt aanpassen.

Werkbladen

Wanneer u Excel voor de eerste keer opent, dan worden er standaard 3 werkbladen weergegeven: Blad1, Blad2, Blad3. Dit aantal kunt u aanpassen door met de rechtermuistoets op de naam van een werkblad te klikken.

De keuzes die je kunt maken, spreken voor zich en hoeven verder geen uitleg, met uitzondering van de optie 'Programmacode weergeven'. Wanneer u deze optie selecteert, zal VBA worden geopend. VBA staat voor Visual Basic for Applications en is een programmeertaal binnen het Microsoft Office pakket. Voor de basiskennis van Excel gaat het te ver om dit onderdeel uit te leggen.

Wilt u echter dat het aantal tabbladen al anders is dan 3 bij het openen van Excel, dan kunt u dit aanpassen in de opties van Excel.

Klik op de knop 'Bestand' en vervolgens op 'Opties'. In het tabblad 'Algemeen' kun je algemene zaken van Excel wijzigen, waaronder ook het aantal werkbladen: 'Aantal op te nemen bladen'.

Een werkblad bestaat uit kolommen (A t/m XFD -Excel 2010-) en rijen (1 t/m 1048576 -Excel 2010-). De kruising tussen een kolom en een rij noem je een cel en wordt in het voorbeeld aangeduid als cel B4 (geselecteerde cel).

Wanneer het werkblad groter is dan je scherm weergeeft, kun je met de scrollbalken (verticaal en horizontaal) naar de niet zichtbare cellen scrollen. Je kunt ook naar een cel gaan door in het naamvak de cel-locatie in te tikken, zoals in het voorbeeld "B4".

Ook kun je het gehele blad vergroten of verkleinen met de daarvoor bestemde balk, rechtsonder in het scherm.

Wilt u de weergave van het werkblad aanpassen, dan kunt u dit doen met de 3 knoppen 'Weergave werkblad'.
De linkerknop is de normale weergave. De middelste knop is de paginaweergave, waarbij u ook de kop- en/of voettekst ziet. De rechterknop is de pagina-einde-weergave, waarbij u ziet waar de pagina-eindes zich bevinden voor het afdrukken van het bestand.

Het Lint

Sinds Excel 2007 is de lay-out van Excel drastisch veranderd en is er het zogenaamde 'Lint' toegevoegd.

Het Lint bestaat uit verschillende tabbladen met daaronder verschillende groepen. Binnen de verschillende groepen bevinden zich opdrachtknoppen. Sommige opdrachtknoppen hebben een klein driehoekje. Als je daarop klikt, dan opent zich een scroll-down menu met hierin verschillende opdrachten.

Sommige groepen hebben ook nog 'verborgen' opdrachten/eigenschappen, welke zichtbaar worden als op de uitklapknop geklikt wordt.

Met de vensterknoppen van het Lint kunt u:

1. het lint inklappen (en daarna weer uitklappen)
2. de Excel helpfunctie raadplegen
3. de werkmap minimaliseren
4. de werkmap verkleinen
5. de werkmap sluiten

Aangeraden wordt om door de verschillende tabbladen te klikken en de beschikbare groepen te bekijken. Zo heeft u al snel een indruk wat er mogelijk is binnen Excel qua opmaak, invoegtoepassingen en formules.

Wanneer u ergens een vraag over heeft, kunt u natuurlijk contact met mij opnemen, maar via www.Google.nl komt u ook heel ver als u de juiste zoekterm gebruikt.

Formulebalk en formules

Wanneer u in een cel typt, dan verschijnt de tekst zowel in de cel als in de formulebalk. Wanneer u een formule wilt gebruiken, dan begint de formule altijd met een = (bijvoorbeeld =1+2, de waarde die je dan in de cel ziet verschijnen is 3).

Wanneer u onderstaand bestand opent, dan ziet u hierin diverse formules uitgewerkt.

ExcellenteOndersteuning formules